URBAN AND TRANSPORT DEVELOPMENT STUDY CENTER

72/2A1 Quarter 4, Tan Thuan Tay ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City

NEWS

  • 18 AUG 16
  • 0
  TP.HCM sắp có buýt đường sông nội đô

  TP.HCM sắp có buýt đường sông nội đô

   Hai tuyến buýt bằng đường sông kéo dài từ Q1 đi Thủ Đức và Q8 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác… Tuyến buýt sông số 2 sẽ chạy trên Kênh Tàu Hũ đi qua các quận 1, 4, 5, 6, 8 và nối với kênh Lò Gốm (quận Bình Tân) – Ảnh: Vĩnh

  • 18 AUG 16
  • 0
  Ông Đinh La Thăng bàn cách kết nối giao thông với 7 tỉnh

  Ông Đinh La Thăng bàn cách kết nối giao thông với 7 tỉnh

  “Từ Tây Ninh đi TP HCM có hơn 100 km mà hết 3 tiếng rưỡi thì làm sao phát triển? Lợi ích địa phương đang cản trở liên kết vùng”, ông Thăng nói. Tại hội nghị Kết nối giao thông các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữa lãnh đạo 8 tỉnh

NOTIFICATION

Currently our organization is implementing projects ABC

VideoPARTNERDEPARTMENT OF SCIENCE&TECHNOLOGY HCM

    HCMC UNIVERSITY OF TRANSPORT