TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu phát triển Đô thị và Giao thông Vận tải

Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: Urban and Transport Development Study Center

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: UTRANSCEN

Trụ sở chính: 72/2A1 khu phố 4, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ xin đăng ký hoạt động:

a) Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công trình hạ tầng đô thị và công trình giao thông vận tải.

b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ; huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực hạ tầng đô thị và giao thông vận tải.

c) Họp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực hoạt động