info@utranscen.vn
(028) 3872995

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

– Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công trình hạ tầng đô thị và công trình giao thông vận tải;

 – Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký (chỉ được cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng chứng chỉ);

– Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp với luật định.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

a) Thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học gồm:

– Nghiên cứu dự báo về nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa theo các phương thức vận tải;

– Nghiên cứu các vấn đề về quản lý môi trường và quy hoạch khai thác sử dụng
đất để phát triển kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực GTVT;

– Nghiên cứu các vấn đề về quản lý và tổ chức vận tải;

– Phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư phát triển GTVT;

– Nghiên cứu các vấn đề về an toàn GTVT;

– Nghiên cứu về phát triển các nguồn lực trong lĩnh vực GTVT;

– Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu kinh tế xã hội, giao thông đô thị, giao thông nông thôn, giao thông vận tải quốc tế;

b) Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ hoặc sản xuất kinh doanh, bao gồm:

– Tư vấn lập và thẩm định quy hoạch tổng thể giao thông vận tải, giao thông nông thôn, giao thông đô thị và các loại hình giao thông vận tải khác; Bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, hàng không, bến bãi đường bộ và đường thủy;

– Tư vấn lập quy hoạch và thiết kế đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và các công trình dân dụng; Tư vấn lập dự án đầu tư và tư vấn thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình giao thông vận tải;

– Tư vấn xây dựng, điều tra, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu kinh tế xã hội, đô thị và giao thông vận tải; Đo đạc bản đồ địa hình, khảo sát địa chất;

– Tư vấn thẩm định thiết kế, dự toán, định mức, đơn giá và thẩm tra giá các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đô thị, công trình giao thông vận tải; Tư vấn lập và thẩm định báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị và công trình giao thông; Tư vấn lập báo cáo thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông vận tải;

– Tư vấn đầu tư phương tiện, thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải;

– Tư vấn điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực đô thị và giao thông vận tải;

– Tổ chức các khóa đào tạo khoa học, các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng chứng chỉ);

c) Hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký và phù hợp với luật định.

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

 

Translate »
Báo Giá Thép Miền Nam Báo giá thép Việt Nhật Báo giá thép Pomina Báo giá thép Hòa Phát Báo giá thép hộp Đá xây dựng Chuyển nhà thành hưng Căn hộ Akari City Mái xếp di động Mái hiên di động Trường huấn luyện chó Hút hầm cầu Tphcm sen cây tắm Thu mua phế liệu Thiết kế hồ cá koi Thiết kế hồ cá koi Cát xây dựng Cát xây tô Cát san lấp Cát xây dựng Cát xây tô Cát san lấp Thi công chống thấm làm bảng hiệu Bảng huỳnh quang khoan cắt bê tông khoan rút lõi bê tông khoan cắt bê tông khoan rút lõi bê tông Lắp đặt camera Tphcm Sửa máy tính